Blog ini ditulis dengan tujuan utamanya untuk mengeratkan lagi silaturrahim diantara sesama kita, khususnya kepada mereka yang mempunyai pertalian darah dengan saya.

Nik adalah merupakan awal nama keluarga yang terkenal di Kelantan, Terengganu dan Pattani Darus Salam. Terdapat pelbagai teori tentang asal usul nama Nik ini. Pembaca dipersilakan untuk memberi sebarang maklum balas dan komentar bagi menambahkan lagi maklumat untuk blog ini.

Sepertimana saya sebutkan di atas, tujuan utama ialah untuk mempereratkan lagi hubungan kekeluargaan, bukannya bertujuan untuk bermegah-megah. Tambahan pula saya teringat kepada maksud hadith baginda Rasulullah s.a.w, yang bermaksud, “Tidak ada kelebihan (bangsa) Arab terhadap (bangsa) Ajam kecuali kerana ketaqwaan“.

Advertisements