Kemuliaan bulan Zulhijjah

“Tiada suatu hari pun, amalan kebaikan padanya mempunyai kelebihan melainkan pada hari-hari ini – iaitu 10 hari Zulhijjah. Para sahabat baginda bertanya, ‘Tidak juga Jihad pada jalan Allah (mengatasi kelebihan Hari-hari tersebut)? Ujar Baginda, Tidak juga Jihad di jalan Allah kecuali seorang yang keluar dengan jiwa raga dan hartanya dan tidak membawa pulang apa-apa pun (kerana habis disumbangkan untuk memenangkan agama Allah).” ( Riwayat Imam al Bukhari. Al Hafiz Ibn Hajar al-‘Asqolani, Fathul Bari, 5:307 )

Antara amalan yang dianjurkan pada 10 hari Zulhijjah antaranya ialah:

Continue reading “Kemuliaan bulan Zulhijjah”